Uğur, Eğitimleri ile Çalışanlarına Değer Katıyor

Uğur, Eğitimleri ile Çalışanlarına Değer Katıyor

Düzenli olarak verdiği eğitimlerle çalışanlarına değer katan Uğur Şirketler Grubu, bu eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 20 – 22 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen eğitim çalışmalarında, çok sayıda departman için farklı seminerler düzenlendi. Bu çalışmalarda, aşağıdaki konulara değinildi:

  • Ekip Olma ve Takım Ruhu Eğitimi. Bilindiği üzere, bir takım oluşturmak için sadece üyelerini belirlemek yeterli değildir. Takım üyelerinin ortak bir hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Uğur Soğutma, modern bir takımın ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilerin yanı sıra, ekip üyelerini motive edici teknikleri de bu eğitime konu etmiştir. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenen eğitim sonunda, çalışanlarımız daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenmiş, böylelikle iletişimi güçlü ekipler oluşturulması sağlanmıştır.

  • Sosyal Uygunluk Eğitimi. Marka imajı ve marka değerini korumak için sadece kaliteli ürünler üretmek yeterli değildir. Bir şirketin sosyal ve çevresel sorumluluklarını da göz önünde tutması ve bunlar için çeşitli projeler geliştirmesi gereklidir. Çalışanlarımıza bu yönde bir eğitim verilmiş ve marka değerini bu gibi sosyal sorumluluk projeleri ile nasıl koruyabilecekleri izah edilmiştir.

  • Müşteri Hizmetleri Merkezi Eğitimi. Müşteri hizmetleri departmanı için düzenlenen bu eğitimde, öncelikli olarak çağrı merkezi terimlerine değinilmiştir. Böylelikle, çalışanların bu terimlere hâkim olmaları ve görev tanımları bakımından bir tereddüt yaşamamaları sağlanmıştır. Verilen diksiyon eğitimi ile etkili, güçlü, canlı konuşma becerisinin geliştirilmesi hedeflenmiş, böylece çalışanlarımızın hem kendilerini daha etkili ifade etmeleri, hem de Türkçe’nin konuşma melodisine uyan bir konuşma hızı ve ses tonu kullanmaları sağlanmıştır.

Telefonda iletişim teknikleri, bu eğitimin en önemli parçasını oluşturmuştur. Eğitimin bu kısmında,  çalışanların telefon görüşmelerini başarı ile yürütmeleri, ses tonu ile birlikte beden dilini de karşı tarafa aktarabilmeleri, pozitif ve etkili telefon görüşmeleri yaparak motivasyonun yükselmesini sağlamaları hedeflenmiştir. Müşteri hizmetleri çalışanlarımız bu eğitim sayesinde başarı getiren, coşkulu, neşeli ve enerjisi yüksek telefon görüşmeleri yapabilecektir. Aynı şekilde etkili ve pozitif görüşmeler gerçekleştirmeleri mümkün olacak,  telefonda şikâyetleri doğru yönetip problemleri çok daha kolay çözebileceklerdir.

Bu bağlamda yazılı iletişim teknikleri eğitimi de verilmiş olup, böylelikle çalışanların yazılı iletişim konusundaki bilgi ve becerileri geliştirilmiş, kendi aralarında ve müşterilerle olan yazılı iletişimi verimli ve hızlı bir şekilde yönetebilmeleri sağlanmıştır.

  • Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi. Zamanın etkin kullanımı ve verimli toplantı yönetimi tekniklerinin paylaşıldığı bu eğitimde, tüm çalışanların ve özellikle yönetici pozisyonunda olanların zamanlarını nasıl planlı bir şekilde kullanabilecekleri gösterilmiştir. Toplantılar, en çok vakit harcanan şirket içi eylemlerden biri olup, doğru teknikler kullanıldığı takdirde bir zaman avcısı olmaktan çıkmaları mümkündür. Çalışanlara bu teknikler öğretilmiş ve hem toplantılarını, hem de zamanlarını nasıl daha verimli kullanabilecekleri anlatılmıştır.

  • İş Yaşamında Duygusal Zekâ Eğitimi. İş ve sosyal yaşamda başarılı olmak için düşünce ve duyguların bütünlük içinde olması gerekmektedir. Bu eğitimde; çalışanların kendi ve başkalarının duygularını tanıması, kendilerini harekete geçirebilmesi, ilişkilerde duyguları iyi idare edebilme yeteneğini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Empati ve sempati yeteneklerinin bir arada kullanılabilmesi, şirket içi çatışmaları azaltacak ve işlerin daha verimli, daha hızlı yürümesini sağlayacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlediği eğitim çalışmalarını 2017 yılında da hız kesmeden sürdürecek olan Uğur Soğutma, çalışanlarına her yönden değer katmaya devam edecektir.